Według jednego z najbardziej znanych terapeutów grupowych, dr Irvina D. Yaloma, istnieje 11 podstawowych zasad terapii grupowej:

 • Zaklęcie nadziei . Ponieważ terapia grupowa często obejmuje klientów z podobnymi problemami ale na różnych etapach, niektórzy gracze mogą znaleźć zachętę, widząc pozytywny wpływ na innych podczas ich własnej terapii.
 • Uniwersalność . Samo bycie częścią grupy ludzi, którzy rozumieją, przez co przechodzicie i doświadczyli podobnych problemów, pomoże graczowi zrozumieć, że nie są sami, i że problemy są powszechne.
 • Przekazywanie informacji . Członkowie grupy mogą być dla siebie doskonałym źródłem informacji.
 • Altruizm . Terapia grupowa daje członkom szansę praktykowania altruizmu poprzez pomaganie innym w grupie, doświadczenie, które prawdopodobnie również im pomoże.
 • Podsumowanie naprawcze pierwotnej grupy . Ta długowieczna zasada odnosi się do procesu uczenia się i badania doświadczeń z dzieciństwa, osobowości, zachowań i uczuć własnych i innych członków grupy oraz uczenia się, jak identyfikować i unikać destrukcyjnych lub nieużytecznych zachowań.
 • Rozwój technik socjalizacyjnych . Proste doświadczenie pracy w grupie zapewnia doskonałe możliwości nawiązywania kontaktów towarzyskich, praktykowania nowych zachowań i eksperymentowania w bezpiecznym środowisku.
 • Zachowania naśladowcze . Gracze mogą obserwować i naśladować lub modelować pozytywne i pomocne zachowania wobec innych osób w grupie, w tym prowadzącego grę terapeuty.
 • Uczenie się interpersonalne . Interakcja z prowadzącym grę i innymi członkami grupy oraz otrzymywanie informacji zwrotnych może pomóc klientowi dowiedzieć się więcej o sobie.
 • Grupowa spójność . Terapia grupowa może ułatwić wspólne poczucie przynależności i akceptację siebie nawzajem.
 • Katharsis . Zasada ta opiera się na uzdrawiającej mocy dzielenia się z innymi; mówienie poprzez swoje uczucia i doświadczenia w grupie może pomóc złagodzić ból, poczucie winy i stres.
 • Czynniki egzystencjalne . Chociaż terapia grupowa oferuje wskazówki i wsparcie poprzez grupę, pomaga również klientom zdać sobie sprawę, że są oni odpowiedzialni za własne działania i konsekwencje, które następują (Cherry, 2017).

gra twojcel to inna forma terapii grupowe w ktorej gracze poprzez zabawe rozwiazuja w grupie swoje problemy.