regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez witrynę www.twojcel.pl
 2. Zarządcom serwisu jest firma CEL, Gdynia, Morska 101, NIP:7271402808

II. Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę serwisu www.twojcel.pl
 2. Zakupów w naszym serwisie mogą dokonywać osoby zarejestrowane jak również nie posiadające konta.
 3. W koszyku klient wykazuje: dane wraz z adresem na jaki ma być dostarczony towar, zamówiony towar, sposób dostawy i sposób płatności.
 4. Prawidłowo złożone zamówienie przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez użytkownika w celu jego weryfikacji.
 5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 6. Wszystkie ceny na stronie są cenami detalicznymi podanymi w złotych polskich (PLN) i są zwolnione z opłat VAT.
 7. Zamieszczone na naszych stronach ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 KC. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili (np. wskutek zmiany cen dostawców). Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 8. Cena wyświetlana przy nazwie produktu/usługi nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki. Nie dotyczy produktów wirtualnych jak bilety czy przedpłaty na wizytę.
 9. Zamówienie na towary/usługi zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
 10. Udostępnione w sklepie zdjęcia produktów i usług mają charakter wyłącznie poglądowy co oznacza że klient może otrzymać zamówiony produkt inaczej zapakowany od innego producenna.
 11. Z uwagi na dużą ilość zamówień oraz sezonowość niektórych produktów, mogą zdarzać się chwilowe braki w dostępności towarów/usług. W przypadku niedostępności zamówionego towaru sklep realizuje zamówienie bez brakującego produktu. W takim przypadku sklep zapewnia jego późniejsze dosłanie na własny koszt lub zwraca pieniądze za brakujący towar w formie bonu na kolejne zakupy. Wartość bonu wynosić musi co najmniej równowartość brakujących produktów.
 12. Każdy Klient otrzymuje od sklepu na dowód zakupu fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 13. Złożone zamówienie może być anulowane po przesłaniu pisemnej rezygnacji. Nie można anulować zamówień które zostały wysłane bądź klient został poinformowany o jego kompletności i gotowości do wysłania .
 14. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony oraz nie zostało usunięte oryginalne opakowanie towaru. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Klient płaci za odesłanie towaru.

III. Czas realizacji i formy płatności

Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 2-10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez klienta. Do tego należy doliczyć okres jaki firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata, jest to od 1 do 5 dni w zależności od wybranej formy dostawy przesyłki. Nie dotyczy usług on line , biletów i przedpłat na usługi.

Jednocześnie informujemy iż obsługa naszego sklepu dokłada wszelkich starań aby możliwie przyśpieszyć czas realizacji zamówień. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy (nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę Kurierską).
Sklep oferuje trzy formy płatności:

 1. gotówka przy odbiorze towaru w siedzibie firmy
 2. przelewem, korzystając z dostępnych systemów płatności – przesyłka zostanie wysłana po otrzymaniu informacji o dokonaniu przelewu,
 3. kartą kredytową poprzez systemy płatności – realizacja zamówienia następuje po udanej autoryzacji karty kredytowej.

IV. Koszty dostawy

0 zł bilety, usługi przedpłata
25 zł (po przedpłacie) Brutto
30 zł (pobranie) Brutto

V. Zwroty i reklamacje

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego towaru do sklepu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

W przypadku płatności za pomocą platnosci24.pl , przelewy24.pl itp – prowizja która jest pobierana przez tych operatorów  – zostanie pomniejszona o tą kwotę do zwrotu.

VI. Odpowiedzialność

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci Internet, wyczerpany nakład u wydawcy). Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby trzecie wykorzystujące login użytkownika

VII. Ochrona danych osobowych

Gwarantujemy swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. nr. 133 poz. 883). Dane klientów są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

VIII. Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie zamieszczone towary/usługi/bilety/treści są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów , oraz w całej grze przysługują wyłącznie firmie CEL Gdynia, Morska 101. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów na stronie oraz w samej grze – ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ani wykorzystywana w żadnej formie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie oraz w grze są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami, treścią podlegającą ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie logo, grafik, oznaczeń i treści, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie lub osoba, firma ma pisemną zgodę od właściciela strony i gry. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. W przepisach nieregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.