Dlaczego wsparcie jest ważne?

Podstawowa zasada psychologii społecznej mówi- człowiek jest istotą społeczną.Co to właściwie oznacza?

Człowiek rodzi się w społeczeństwie i tylko w społeczeństwie jest w stanie realizować swoje potrzeby. Potrzeby zarówno niższego rzędu, jak i wyższych rzędów. Nie da się ukryć- na co dzień potrzebujemy innych ludzi, a inni ludzie potrzebują nas. Z bliskimi dzielimy swoje radości, na studiach czy w pracy dobieramy się w grupy, poszukujemy osób, które są do nas dopasowane pod względem charakteru czy poglądów.

Ale życie to nie tylko dobre chwile, prawda? Co zatem jest ważne kiedy jesteśmy w dołku?

Ważne jest wsparcie, które otrzymujemy od innych ludzi.

Wsparcie społeczne jest szeroko rozumianą pomocą dostępną w sytuacjach trudnych. Rozróżnia się: wsparcie w ujęciu strukturalnym, czyli formy pomocy obiektywnie istniejące i dostępne dla jednostki, a także wsparcie w ujęciu funkcjonalnym będące interakcją służącą wymianie informacji, emocji, pomocy materialnych. Literatura podaje cztery rodzaje wsparcia w zależności od pełnionej funkcji, są to:

Wsparcie emocjonalne czyli podtrzymanie na duchu, okazanie troski, uspokojenie

Wsparcie instrumentalne- udzielenie instrukcji i wskazówek w sytuacji problematycznej

Wsparcie informacyjne czyli forma wyrażania zrozumienia dla trudnej sytuacji jednostki

Wsparcie materialne- to pomoc niesiona w formie dóbr materialnych lub finansowych.

Wsparcie oddziałuje na trzy sposoby: przed pojawieniem się stresora– wtedy jednostka może oceniać otoczenie jako mniej zagrażające ze względu na świadomość dostępności źródeł pomocy, w sytuacji kryzysowej może ono powodować polepszenie dobrostanu pomimo niesprzyjających warunków, zaś po wystąpieniu stresora samopoczucie jednostki może nie ulec znaczącemu pogorszeniu.

Wsparcie społeczne pełni funkcję poznawczą poprzez umożliwienie zmiany w postrzeganiu problemu. Wzmacnia poczucie bliskości i przynależności, zmniejsza poczucie stresu oraz łagodzi jego skutki, jest też swoistym buforem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa jednostki w sytuacjach kryzysowych. Pozytywną rolę wsparcia udowodniono w procesie zmagania się z chorobami somatycznymi, stresem pourazowym oraz kryzysami emocjonalnymi. Pacjenci, którzy doświadczają bliskości innych częściej stosują się do zaleceń lekarskich i szybciej wracają do zdrowia. Ochronna funkcja sprawia, że osoby posiadające źródła wsparcia mają niższy ogólny poziom stresu.

Garść informacji prosto z zaplecza psychologicznego obrazuje nam jak ważne jest, by mieć wokół siebie ludzi, którzy otoczą nas troską i opieką, wykażą empatię i chęć pomocy. Łagodzi to objawy i skutki stresu, którego doświadczamy w związku z istniejącym problemem, zaś cenne wskazówki mogą pomóc nam spojrzeć na trudności z innej perspektywy.

Stąd właśnie pomysł na poprowadzenie grupowej gry terapeutycznej. Każda organizowana przez nas gra posiada jakiś temat przewodni. Dzięki temu grupę graczy tworzą osoby o podobnych problemach i trudnościach. Gracze z łatwością nawiązują dobre i wartościowe relacje, ponieważ jadą na tym samym wózku. Podobne cele gwarantują, że żaden z graczy nie ma poczucia zmarnowanego czasu, wszak każdy element gry, każde ćwiczenie odnosi się również do jego życiowej sytuacji.

Gdzie po więcej wiedzy?

Popiołek, K. (2004). Wsparcie społeczne w małżeństwie. Chowanna, t2(23), s.118-128

Sęk, H. (2003). Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia. W: Z. Juczyński, N. Ogińska- Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Sęk, H., Cieślak, R. (2005). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN