Uczestnictwo w grze twojcel :

  • Umożliwia uczestnikom otrzymywanie wsparcia i zachęty od innych członków grupy, pomagając im czuć się mniej osamotnieni lub odizolowani.
  • Gra w formie terapii grupowej stanowi okazję dla członków grupy do działania jako wzór do naśladowania dla innych członków, zwłaszcza gdy grupa składa się z uczestników na różnych etapach. Nawet jeśli wszyscy uczestnicy znajdują się na tym samym etapie, niektórzy uczestnicy będą naturalnie skuteczniej radzić sobie z niektórymi rodzajami problemów niż inni, a członkowie grupy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem.
  • Jest to bardziej przystępne niż indywidualne terapie, ponieważ czas terapeuty jest dzielony z innymi klientami.
  • Uczestnictwo w grze zapewnia bezpieczne środowisko dla członków grupy do praktykowania nowych zachowań bez obawy o ocenę.
  • Interakcja z innymi w czasie gry pomoże terapeucie zobaczyć z pierwszej ręki, jak klient wchodzi w interakcję z innymi i zachowuje się w sytuacji społecznej, umożliwiając terapeucie dostarczanie ukierunkowanych informacji zwrotnych i sugestii do każdego klienta (Cherry, 2017).