Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne zauważa ważną korzyść z terapii grupowej w formie gry Twojcel : różnorodność. Wszyscy mamy różne doświadczenia, pochodzenie i osobowości, które prowadzą nas do naszej unikalnej perspektywy na świat. Praca z grupą właśnie w formie gry, może pomóc klientom widzieć rzeczy z nowej perspektywy, co może rzucić światło na nowe sposoby radzenia sobie ze starymi problemami i nowe strategie pokonywania przeszkód, które wydają się nie do pokonania (APA, 2017).